Mobirise
Mobirise

Efektywna obsługa

25.10.2017 - Konkurs "Buduj Bezpiecznie

Nasza stała obsuga świadczona dla Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego kolejny raz
przyczyniła się do uzyskania w konkursie
"Buduj Bezpiecznie" III- go miejsca
w Małopolsce zorganizowaego przez
Okregowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

 Stała Obsługa

Kompleksowy zakres usług jest "szyty na miarę",
bo inwestycja w bezpieczeństwo to rozwój przedsięborstwa!

Audyty

Okresowe przeglądy stanu bezpieczeństwa przyczyniają się do zwięszenia produktywności przeciębirostwa!

Praktyczne szkolenia bezpieczeństwa pracy.

Szkolimy poto by zmnieszyjć ryzyko prowadzenia Twojego Biznesu..
" Prawdziwe szkolenie zaczyna się po szkoleniu..."

Doradztwo

Wypracowane doświadczenie pozwala nam wspierać naszych klientów i budować w ich firmach bezpieczne warunki pracy.

Szkolenia z zagrożeń dla Aspiratów SAPSP
w Krakowie.

Mieliśmy zaszczyt przy współpracy z Generealnym Wykonawcą 
Expres - Konkurent przeprowadzić  3-dniowe sesje szkoleniowe
 z zakresu bezpieczeństwa pracy na obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwa pożarowego budynków.

           

Kontakt :

BHP INVEST 
ul.Chodkiewicza 9/4 Kraków
e-mail: biuro@bhpinvest.pl