Nasze współprace

Szkolenia z zagrożeń dla Aspiratów SAPSP w Krakowie.

Mieliśmy zaszczyt przy współpracy z Generealnym Wykonawcą Expres - Konkurent przeprowadzić 3-dniowe sesje szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pracy na obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwa pożarowego budynków.